VAD BEHÖVS FÖR ATT RIVOLI SKA BLI MER ATTRAKTIVT FÖR ATT FÅ IGÅNG SINA FESTER ??